Kể tên một số mặt hàng của Trung Quốc mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 109 – sgk địa lí 5

Kể tên một số mặt hàng của Trung Quốc mà em biết?

Bài làm:

Tên một số mặt hàng của Trung Quốc như lúa gạo, tơ lụa, gốm, sứ, chè…máy móc, thiết bị, hàng may mặc, đồ chơi…

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021