Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 68 – sgk địa lí 5

Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Bài làm:

  • Phần đất liền của nước ta giáp với 3 nước đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia.
  • Diện tích lãnh thổ của nước ta là 330.000 km2

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021