Bài 28: Các đại dương trên thế giới sgk Địa lí 5 Trang 129

 • 1 Đánh giá

Trên Trái Đất có 4 đại dương, đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Và bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số thông tin về các đại dương này. KhoaHoc sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm và giải bài tập cuối bài chi tiết để các em dễ tham khảo.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vị trí của các đại dương

 • Trên bề mặt Trái Đất, Đại Dương chiếm diện tích rất rộng, gấp 3 lần diện tích các lục địa.
 • Có 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

CH: Dựa vào hình 1 và 2, hãy cho biết:

 • Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
 • Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
 • Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
 • Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Trả lời:

Tên đại dương

Giáp với châu lục

Giáp với đại dương

Thái Bình Dương

 • Châu Á
 • Châu Phi
 • Châu Nam Cực
 • Châu Đại Dương
 • Ấn Độ Dương
 • Đại Tây Dương

Ấn Độ Dương

 • Châu Á
 • Châu Phi
 • Châu Nam Cực
 • Châu Đại Dương
 • Thái Bình Dương
 • Đại Tây Dương

Đại Tây Dương

 • Châu Mĩ
 • Châu Nam Cực
 • Châu Phi
 • Châu Âu
 • Thái Bình Dương
 • Ấn Độ Dương
 • Bắc Băng Dương

Bắc Băng Dương

 • Châu Mĩ
 • Châu Âu
 • Châu Á
 • Đại Tây Dương

2. Một số đặc điểm của các đại dương

 • Các đại dương đều có kích thước lớn và thông với nhau.
 • Các đại dương có đặc điểm về diện tích, độ sâu, nhiệt độ,…

(xem bảng số liệu về các đại dương trang 131 sgk địa lí 5)

CH: Dựa vào bảng số liệu, hãy:

 • Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích?
 • Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào?

Trả lời:

 • Các đại dương từ lớn đến nhỏ về diện tích là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
 • Độ sâu lớn nhất thuộc về Thái Bình Dương với 11034 m.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 131 – sgk địa lí 5

Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa Cầu hoặc trên bản đồ tự nhiên Thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 – sgk địa lí 5

Mô tả từng đại dương theo trình tự: Vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 5 bài 28: Các đại dương trên thế giới


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021