Hãy kể tên một số loại cây trồng ở nước ta. Loại cây nào được trồng nhiều nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 – sgk địa lí 5

Hãy kể tên một số loại cây trồng ở nước ta. Loại cây nào được trồng nhiều nhất?

Bài làm:

  • Tên một số cây trồng ở nước ta như lúa, cao su, cà phê, chè, cây ăn quả…
  • Cây lúa gạo được trồng nhiều nhất trong các loại cây trồng.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021