Nêu một số đặc điểm rừng nhiệt đới và rừng ngập mặn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 – sgk địa lí 5

Nêu một số đặc điểm rừng nhiệt đới và rừng ngập mặn?

Bài làm:

Một số đặc điểm rừng nhiệt đới và rừng ngập mặn là:

  • Rừng rậm nhiệt đới: Môi trường sống nóng ẩm, mưa nhiều. Cây trong rừng nhiều tầng tán, đa dạng chủng loại…
  • Rừng ngập mặn: Môi trường nước biển ngập chân. Cây có rễ chùm to khỏe, rậm rạp…
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021