Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 71 – sgk địa lí 5

Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta?

Bài làm:

Đặc điểm chính của địa hình nước ta:

  • Phần đất liền nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, ¼ diện tích là đồng bằng.
  • Đồi núi chủ yếu đồi núi thấp tập trung chủ yếu ở các tỉnh biên giới phía Bắc chạy dọc từ Bắc vào Nam.
  • Hướng núi chủ yếu chạy theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và cánh cung.
  • Đồng bằng chủ yếu là đồng bằng châu thổ, được các con sông bồi đắp phù sa.
  • Đồng bằng có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng => thuận lợi cho sản xuất và trồng lúa nước.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021