Nêu nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 126 – sgk Địa lí 5

Nêu nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ?

Bài làm:

Nền kinh tế Bắc Mĩ phát triển nhất châu Mĩ. Nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn (lúa mì, bông, lợn, bò sữa, cam, nho…) và nền công nghiệp hiện đại (ô tô, điện tử, hàng không vũ trụ…).

Trung Mĩ và Nam Mĩ nền kinh tế đang phát triển, sản xuất nông phẩm nhiệt đới, chăn nuôi và khai khoáng để xuất khẩu.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021