Quan sát một số con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét nước con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao như vậy?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 76 – sgk địa lí 5

Quan sát một số con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét nước con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao như vậy?

Bài làm:

Ví dụ: Ở nơi em ở có con sông Hồng chảy qua. Quan sát nước của con sông em thấy nước sông hầu như quanh năm đục. Nguyên nhân, nước sông đục đó có thể là nước chứa nhiều phù sa, hoặc do hoạt động hút cát sạn trên sông nhiều nên khiến nước đục.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021