Em biết gì về đất nước Hoa Kỳ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 126 – sgk địa lí 5

Em biết gì về đất nước Hoa Kỳ?

Bài làm:

Nước Mỹ là nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một quận liên bang. Thủ đô là Washington nằm giữa Bắc Mỹ.

Mỹ quốc giáp Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông, Canada ở phía bắc và Mexico ở phía nam. Tiểu bang Alaska nằm trong vùng tây bắc của lục địa Bắc Mỹ, giáp với Canada ở phía đông. New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Với nhiều vùng sinh trưởng từ khí hậu nhiệt đới đến địa cực, cây cỏ của Mỹ rất đa dạng. Mỹ có hơn 17.000 loài thực vật bản địa được xác định, Hơn 400 loài động vật có vú, 700 loài chim, 500 loài bò sát và loài sống trên cạn dưới nước và 90.000 loài côn trùng đã được ghi chép thành tài liệu.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021