Bài 8: Dân số nước ta sgk Địa lí 5 Trang 83

 • 1 Đánh giá

Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. Dân số tăng nhanh gây khó khăn cho việc nâng cao đời sống. Những năm gần đây, tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Dân số

 • Nước ta có diện tích trung bình nhưng dân số thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.

CH: Dựa vào bảng số liệu năm 2004 (trang 83 SGK Địa lý 5), em hãy cho biết:

 • Nước ta có số dân là bao nhiêu?
 • Nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước Đông Nam Á?

Trả lời:

 • Năm 2004, nước ta có 82 triệu người
 • Nước ta có dân số đứng 3 trong số các nước Đông Nam Á.

2. Gia tăng dân số

 • Dân số nước ta tăng nhanh, mỗi năm tăng khoảng 1 triệu người.
 • Dân số đông gặp nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo nhu cầu cuộc sống.
 • Những năm gần đây dân số nước ta ngày càng giảm nhờ thực hiện tốt công tác gia đình.

CH: Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Trả lời:

Hậu quả của việc dân số tăng nhanh là:

 • Làm cho nền kinh tế chậm phát triển
 • Đời sống nhân dân nhiều nơi còn gặp khó khăn, tỉ lệ đói nghèo còn cao.
 • Các vấn đề về giáo dục, y tế không đảm bảo
 • Môi trường ngày càng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 84 – sgk địa lí 5

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 – sgk địa lí 5

Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 5 bài 8: Dân số


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021