Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 84 – sgk địa lí 5

Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em?

Bài làm:

 • Dân số tăng nhanh gây ra nhiều khó khăn trong việc nâng cao đời sống của nhân dân. Đó là:
  • Làm cho nền kinh tế chậm phát triển
  • Đời sống nhân dân nhiều nơi còn gặp khó khăn, tỉ lệ đói nghèo còn cao.
  • Các vấn đề về giáo dục, y tế không đảm bảo
  • Môi trường ngày càng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt.
 • Ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em là: Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ở đây có rất nhiều người sinh sống bao gồm cả người dân và người từ các địa phương đến. Do đông dân nên lượng rác thải rất nhiều, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, không đủ dường nằm cho bệnh nhân, nước ở sông Tô Lịch ngày càng bẩn và bốc mùi hôi thối…

 • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021