Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 93 – sgk địa lí 5

Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta?

Bài làm:

Nước ta có rất nhiều nghề thủ công khác nhau.

  • Một số nghề thủ công nổi tiếng như Lụa Hà Đông (Hà Nội), hàng cói Kim Sơn (Ninh Bình), gốm Bát Tràng (Hà Nội)…
  • Nghề thủ công nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước và xuất khẩu.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021