Em cảm nhận thế nào về thiên nhiên quanh em? Vì sao Trái Đất - người Mẹ Thiên Nhiên của chúng ta được mệnh danh là hành tinh xanh?

  • 1 Đánh giá

Chuẩn bị đọc

Em cảm nhận thế nào về thiên nhiên quanh em? Vì sao Trái Đất - người Mẹ Thiên Nhiên của chúng ta được mệnh danh là hành tinh xanh?

Bài làm:

Thiên nhiên xung quanh em rất là phong phú và đa dạng. Nhung hiện nay đang bị tàn phá nghiêm trọng do hiệu ứng nhà kkinhs và con người.

Trái Đất được mệnh danh là hành tinh xanh bởi được chủ yếu bao đọc bởi rừng, cây xanh hay nói cách khác chính là thiên nhiên chiếm hơn nửa trái đất của chúng ta.

  • 103 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021