Em hãy dự đoán các thí nghiệm 1,2,3,4 thuộc lĩnh vực khoa học nào

 • 1 Đánh giá

1. Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

 • Em hãy dự đoán các thí nghiệm 1,2,3,4 thuộc lĩnh vực khoa học nào

Thí nghiệm 1: Cẩm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay. Quan sát tờ giấy rơi.

Thí nghiệm 2: Sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong. Quan sát hiện tượng xảy ra.

Thí nghiệm 3: Quan sát quá trình nảy mầm của hạt đậu.

Thí nghiệm 4: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa cầu quay. Mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu.

 • Các ứng dụng trong hình 2.3 đến 2.8 liên quan đến những lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

Bài làm:

 • Các thí nghiệm 1,2,3,4 thuộc lĩnh vực khoa học:
  • Thí nghiệm 1: Vật lý học
  • Thí nghiệm 2: Hóa học
  • Thí nghiệm 3: Sinh học
  • Thí nghiệm 4: Khoa học Trái Đất
 • Các ứng dụng trong hình 2.3 đến 2.8 liên quan đến những lĩnh vực của khoa học tự nhiên:
  • Hình 2.3: Sinh học
  • Hình 2.4: Khoa học Trái Đất
  • Hình 2.5: Sinh học
  • Hình 2.6: Hóa học
  • Hình 2.7: Vật lý học
  • Hình 2.8: Thiên văn học

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo