Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hòa với mọi người?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hòa với mọi người?

Bài làm:

Tấm gương sống chan hòa với mọi người đó chính là Bác Hồ. Bởi vì:

  • Bác luôn quan tâm, chia sẻ với người khác
  • Luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác
  • Bác luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình.
  • Bác luôn coi mọi người như là những người thân trong gia đình của mình, không tạo khoảng cách, không xa lạ….
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021