Hãy đánh dấu × vào ô trống phù hợp với ý kiến của em về những điều sau đây:

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Hãy đánh dấu × vào ô trống phù hợp với ý kiến của em về những điều sau đây:

- Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể.

- Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.

- Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều vi phạm pháp luật.

- Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm.

- Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết.

Bài làm:

Những ý kiến đúng là:

- Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể.

- Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.

- Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều vi phạm pháp luật.

Những ý kiến sai là:

- Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm.

- Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021