Bạn Thanh có mẹ là giám đốc doanh nghiệp. Một hôm đi học về, Thanh rẽ vào cơ quan của mẹ để lấy chìa khóa...

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Bạn Thanh có mẹ là giám đốc doanh nghiệp. Một hôm đi học về, Thanh rẽ vào cơ quan của mẹ để lấy chìa khóa. Khi qua cổng, chú bảo vệ gọi Thanh lại và hỏi : “Cháu muốn gặp ai?”. Bạn Thanh dừng lại và trả lời: “Cháu vào chỗ mẹ cháu! Thế chú không biết cháu à?”.

- Theo em, tại sao chú bảo vệ gọi bạn Thanh lại và hỏi như vậy?

- Em có nhận xét gì về cử chỉ và cách trả lời của bạn Thanh?

- Nếu em là Thanh em sẽ nói như thế nào với chú bảo vệ?

Bài làm:

- Theo em, chú bảo vệ gọi bạn Thanh lại và hỏi như vậy là do bạn Thanh tự ý đi vào cổng công ty mà chưa thông qua ý kiến của bác bảo vệ. Do đó, theo luật là bác bảo vệ phải gọi lại hỏi rõ ràng thông tin về người đó.

- Cử chỉ và cách trả lời của bạn Thanh trong trường hợp này là vô lễ. Thanh là học sinh ít tuổi hơn nhiều so với chú bảo vệ nhưng Thanh lại trả lời cộc lốc, không có dạ, thưa. Thanh thể hiện mình là con của của giám đốc nên tỏ ra hơi kiêu ngạo và hoạnh họe.

- Nếu là em thì em sẽ nói: “Dạ thưa bác, cháu là Thanh, cháu là con gái của mẹ …., nay mẹ bảo cháu qua lấy chìa khóa. Xin phép bác cho cháu vào trong một lúc để lấy chìa khóa ạ!”.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021