Người vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Người vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ?

Bài làm:

Theo bộ luật hình sự năm 1999. Tại điêu 124: Người nào khám xét trái phạm luật chỗ ở người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi khác xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm…

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021