Hãy nhận xét về tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở và nêu những việc mà em có thể làm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Hãy nhận xét về tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở và nêu những việc mà em có thể làm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Bài làm:

Học sinh tự liên hệ và trả lời câu hỏi này.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021