Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

 • 1 Đánh giá

Khi sống trong một xã hội, bạn phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Và để cho cuộc sống luôn tươi vui và tốt đẹp bạn cần phải sống chan hòa với họ. Vậy sống như thế nào là chan hòa? Mời các bạn cùng đến với bài học “Sống chan hòa với mọi người”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đọc truyện: “Bác Hồ với mọi người".

Gợi ý trả lời câu hỏi:

a) Trong truyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của Bác Hồ chứng tỏ Bác sống chan hòa, quan tâm đến mọi người?

 • Bác mời cụ ngồi, hỏi thăm gia đình và bà con địa phương
 • Mời cụ ăn cơm trưa, để cụ nghỉ ngơi, đến chiều truyền đạt lại những ý chính bài nói chuyện của Bác.
 • Chuẩn bị đưa xe cụ về.

b) Thế nào là sống chan hòa với mọi người?

 • Sống chan hòa với mọi người là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích.

c) Vì sao học sinh cần sống chan hòa với mọi người. Biết sống chan hòa với mọi người thì có lợi gì?

 • Học sinh cần sống chan hòa với mọi người là vì: Sống chan hòa mới xây dựng được tập thể hòa hợp, mọi người sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến của mọi người.
 • Học sinh sống chan hòa sẽ rất có ích, nó sẽ tự đánh giá, tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của cộng đồng

2. Nội dung bài học:

* Khái niệm:

 • Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.

* Ý nghĩa:

 • Sống chan hòa được mọi người quý mến và giúp đỡ, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập a: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sống chan hòa với mọi người.

 • Cởi mở, vui vẻ
 • Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn
 • Tham gia tích cực họa động do lớp, Đội tổ chức
 • Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
 • Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng
 • Khi chỉ định, mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.
 • Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập b: Tìm những biểu hiện sống chan hòa và chưa biết sống chan hòa?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập c: Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập d: Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hòa với mọi người?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 6 bài 8: Sống chan hòa với mọi người


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021