Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

  • 1 Đánh giá

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh sự và nhân phẩm là những quyền cơ bản của công dân. Quyền đó gắn liền với mỗi con người và là quyền quan trọng nhất , đáng quý nhất của mỗi công dân.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Truyện đọc: “Một bài học”.

Gợi ý trả lời câu hỏi:

a) Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở?

  • Vì ông Hùng tìm cách cứu lúa bằng cách chăng dây điện xung quanh thửa ruộng để đặt bẫy diệt chuột.

b) Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì?

  • Pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh sự và nhân phẩm của công dân.

c) Theo em, đối với mỗi con người thì những gì là quý giá nhất? Vì sao?

  • Đối với mỗi người sức thì sức khỏe là điều quý giá nhất. Bởi vì, sức khỏe là vốn quý nhất, có sức khỏe là có tất cả.
  • Bên cạnh sức khỏe, còn có những thứ không kém phần quan trọng đó là danh dự, nhân phẩm…

d) Khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm gì và làm như thế nào?

  • Phải biết bảo vệ quyền của mình bằng cách phê phán, tố cáo.

2. Nội dung bài học

* Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền cơ bản của công dân.

* Pháp luật nước ta quy định:

  • CD có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.Không ai được xâm phạm thân thể của người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.
  • CD có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
  • Mọi việc làm xâm hại đến ính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

* Quy định của pháp luật: Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập a: Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập b: Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

Theo em, Tuấn có vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể... không ? Trong trường hợp đó, Hải có thể có những cách ứng xử nào ? Cách nào là tốt nhất ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập c: Hà là học sinh lớp 6. Hằng ngày, Hà phải đi bộ từ nhà đến trường. Con đường này thường vắng vẻ và thỉnh thoảng em gặp một nhóm con trai lớn hơn em.

Nhóm này thường trêu chọc, giật tóc và đụng chạm vào người Hà.

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng thế' hiện cách ứng xử đúng:

a) Hà mắng và còn cãi nhau với đám con trai.

b) Hà sợ hãi không dám đi học nữa.

c) Hà không có phản ứng gì và không dám nói cho bô" mẹ biết vì sợ bô" mẹ không cho đi học nữa.

d) Hà tỏ thái độ phản đối nhóm con trai và báo cho cha mẹ, thầy cô giáo biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập d: Hãy đánh dấu × vào ô trống phù hợp với ý kiến của em về những điều sau đây:

- Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể.

- Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội.

- Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều vi phạm pháp luật.

- Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm.

- Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập đ: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp bị xâm hại thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 6 bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng , thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6