Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

Theo em, Tuấn có vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể... không ? Trong trường hợp đó, Hải có thể có những cách ứng xử nào ? Cách nào là tốt nhất ?

Bài làm:

Theo em, trong trường hợp này, Tuấn đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể...

Bởi vì, Tuấn đã rủ anh chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải =>Xâm phạm đến danh dự, thân thể và sức khỏe của Hải.

Trong trường hợp này, Hải có thể xử lí bằng cách: Trước hết, Hải giải thích rõ cho Tuấn về việc Hải không hề nói xấu đến Tuấn. Những gì Tuấn nghe có thể do bịa đặt hoặc không đúng sự thật. Nếu nói như vậy, Tuấn vẫn cố tình không hiểu thì Hải có thể nhờ thầy cô can thiệp (nếu ở trường) hoặc báo với bố mẹ hai bên để được giải quyết mẫu thuẫn, bảo vệ chính mình.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021