Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em ?

Bài làm:

Mỗi nhóm quyền được ban ra đều có sự cần thiết đối với cuộc sống của mỗi trẻ em.

  • Nhóm quyền sống còn: Theo nhóm quyền này, các em sinh ra có quyền được sống, được làm người, được sự chăm sóc và bảo vệ của bố mẹ, người thân gia đình và xã hội.
  • Nhóm quyền bảo vệ: Trẻ được bảo vệ cả về thể xác lẫn tâm hồn, không được đối xử tệ bạc, bóc lột, câm hại hay bỏ rơi trẻ nhỏ.
  • Nhóm quyền phát triển: Trẻ có quyền được phát triển tự nhiên, quyền được vui chơi, học tập để phát triển một cách toàn diện nhất.
  • Nhóm quyền tham gia: Trẻ em cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình và được mọi người tôn trọng.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021