Em sẽ làm gì trong những trường hợp sau đây :

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Em sẽ làm gì trong những trường hợp sau đây :

- Đến nhà bạn để mượn quyển truyện, nhưng không có ai ở nhà.

- Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.

- Quần áo của nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy vé nhưng bên đó không có ai ở nhà

- Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà.

Bài làm:

- Đến nhà bạn để mượn quyển truyện, nhưng không có ai ở nhà.

=>Khi đến nhà bạn nhưng bạn không ở nhà thì em sẽ về và lúc khác sang mượn bạn sau, hoặc nhắn bạn mai đi học mang theo để ngày mai mượn về nhà đọc.

- Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.

=>Em sẽ không mở cửa cho người lạ đó vào. Bảo với chú (bác) đi kiểm tra chỗ khác trước, đợi bố mẹ cháu đi làm về thì chú (bác) có thể quay lại sau. Cháu không biết về mấy cái này nên cháu không thể mở cửa cho chú (bác ) vào được.

- Quần áo của nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy vé nhưng bên đó không có ai ở nhà

=>Trong trường hợp này em sẽ phải đợi chủ nhà về rồi sang xin phép mới được lấy đồ về.

- Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà.

=> Em có thể xem xét là nếu nhà hàng xóm có lời nhờ cậy trước khi đi làm thì em sẽ chạy sang dọn quần áo vào chỗ không mưa rồi đi về. Còn nếu không thì em không thể giúp được vì không có ai ở nhà.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021