Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?

Bài làm:

  • Tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường.
  • Tham gia hoạt động Sao nhi đồng ở trường tiểu học
  • Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bảo bị thiên tai lũ lụt.
  • Tham gia vệ sinh đường phố, đường làng ngõ xóm…

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021