Tìm những biểu hiện sống chan hòa và chưa biết sống chan hòa?

 • 1 Đánh giá

Bài tập b: Tìm những biểu hiện sống chan hòa và chưa biết sống chan hòa?

Bài làm:

Những biểu hiện sống chan hòa:

 • Vui vẻ với mọi người
 • Cởi mở trò chuyện, tâm sự với các thành viên trong gia đình
 • Hăng hái phát biểu ý kiến, quan điểm của mình
 • Chia sẻ, tâm sự với bạn bè, giúp đỡ nhau cùng học tập
 • Tham gia tích cực các hoạt động tập thể có ích.

Những biểu hiện chưa biết sống chan hòa:

 • Miễn cưỡng, từ chối những hoạt động tập thể.
 • Luôn sống khép mình, không chơi với người khác
 • Ít khi quan tâm đến người khác
 • Trong học tập dù biết cũng im lặng, không có ý thức xây dựng bài học.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021