Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ nói về tiết kiệm?

 • 1 Đánh giá

Bài tập a: Hãy đánh dấu X vào các ô trống tương ứng với thành ngữ nói về tiết kiệm:

 • Năng nhặt chặt bị
 • Cơm thừa, gạo thiếu
 • Góp gió thành bão
 • Của bền tại người
 • Vung tay quá trán
 • Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ.

Bài làm:

* Câu tương ứng với thành ngữ nói về tiết kiệm:

 • Năng nhặt chặt bị
 • Góp gió thành bão
 • Của bền tại người
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021