Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín, em phải làm gì khi gặp những trường hợp sau :

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín, em phải làm gì khi gặp những trường hợp sau :

- Nhặt được thư của người khác ?

- Nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác ?

- Bố, mẹ hoặc anh, chị xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em ?

Bài làm:

- Nhặt được thư cho người khác:

Em sẽ xem xem tên địa chỉ nhận thư là ai, nếu đó là người em biết, em sẽ đến và trả lại cho họ. Còn đó là người e không biết, em sẽ gửi lại bác đưa thư của xã để bác gửi lại cho người nhận.

- Nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác

Em sẽ nhẹ nhàng phân tích và nói cho các bạn hiểu là làm như vậy không đúng, như vậy là vi phạm pháp luật. Mình nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

- Bố, mẹ hoặc anh, chị xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em

Em sẽ nói bố mẹ cũng như anh chị em là lần sau không nên làm như vậy. Đây là quyền riêng tư của mỗi người nên mong muốn bố mẹ và anh chị hãy tôn trọng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021