Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, tế nhị

 • 1 Đánh giá

Bài tập a: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, tế nhị:

 • Nói nhẹ nhàng
 • Nói dí dỏm
 • Thái độ cục cằn
 • Cử chỉ sỗ sàng
 • Ăn nói thô tục
 • Biết lắng nghe
 • Biết cảm ơn, xin lỗi
 • Nói trống không
 • Nói quá to
 • Quát mắng người khác
 • Biết nhường nhịn

Bài làm:

Những biểu hiện lịch sự:

 • Nói nhẹ nhàng
 • Biết lắng nghe
 • Biết cảm ơn, xin lỗi
 • Những biểu hiện tế nhị:
 • Biết nhường nhịn
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021