Sắp đến ngày ôn thi học kì, em dự định sắp xếp thời gian trong ngày như thế nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Sắp đến ngày ôn thi học kì, em dự định sắp xếp thời gian trong ngày như thế nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập?

Bài làm:

* Sắp xếp thời gian trong ngày như thế nào cho hợp lí và có nhiều thời gian dành cho ôn tập:

  • Sáng 6 giờ sáng dậy, tập thể dục 30 phút.
  • Vệ sinh cá nhân, ăn sáng 30 phút
  • 7 giờ 30 phút bắt đầu học bài
  • 10 giờ 30 phút, nghỉ học bài phụ mẹ làm bữa trưa
  • 11h trưa đến 13 giờ 30 chiều ăn trưa và nghỉ ngơi.
  • 13 giờ 30 học bài đến 17 giờ.
  • 17 giờ chạy bộ 30 phút về tắm giặt ăn uống nghỉ ngơi.
  • 20 giờ vào bàn học bài đến 22 giờ 30 phút đi ngủ.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021