Việc học tập có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với bản thân, gia đình, xã hội ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Việc học tập có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với bản thân, gia đình, xã hội ?

Bài làm:

Ý nghĩa của việc học tập đối với bản thân, gia đình và xã hội:

  • Đối với bản thân: Học tập giúp ta có thêm kiến thức, hiểu biết để phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
  • Đối với gia đình: Học tập để có kiến thức, xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc...
  • Đối với xã hội: Những người được học tập, lao động mới có đủ những phẩm chất và năng lực để xây dựng một đất nước phát triển, công nghiệp hóa hiện đại hóa, giàu đẹp
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6