Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết.

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết.

Bài làm:

Một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết đó là:

  • Đánh người bị thương tích
  • Chửi bới, xúc phạm nhau chỉ vì những lí do không đáng
  • Đua xe, lạng lách đánh võng gây thương tai nạn cho người đi đường
  • Bôi xấu danh dự, nhân phẩm của người khác vì ghen tỵ
  • Chồng uống rượu về đánh đập vợ con, nhốt vợ con không cho ra khỏi nhà.
  • Các bạn chơi đùa đánh vào vùng nguy hiểm gây đột tử.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021