Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước ?

Bài làm:

Theo em, học sinh cần phải rèn luyện:

  • Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân
  • Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam
  • Rèn luyện phẩm chất đạo đức
  • Chăm thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh….
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021