Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

Bài làm:

Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện:

  • Luôn sống vui vẻ, cởi mở với mọi người trong gia đình và bạn bè.
  • Phải biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
  • Tham gia tích cực các hoạt động của lớp cũng như của trường.
  • Luôn gần gũi với bạn bè.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021