Em hãy nêu một ví dụ về cách ứng xử lịch sự, tế nhị mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Em hãy nêu một ví dụ về cách ứng xử lịch sự, tế nhị mà em biết?

Bài làm:

Nam dậy muộn nên phải vội vàng đi học kẻo muộn. Sau khi dắt xe xong, Nam chạy hì hục vào lớp mà quên để ý người khác. Bỗng Nam va vào một bạn nữ của lớp cạnh bên làm bạn ấy ngã. Nam vội vàng dìu bạn ấy đứng dậy và gom đồ cho bạn ấy. Xong xuôi, Nam mới hỏi thăm bạn có làm sao không và xin lỗi bạn ấy vì không để ý. Bạn nữ vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của Nam.

Như vậy, Nam là một người biết nhận lỗi và xin lỗi, Nam là người lịch sự và tế nhị.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021