Những trẻ bị khuyết tật như khiếm thị, khiếm thính, tàn tật... và trẻ em lang thang cơ nhỡ… có quyền và nghĩa vụ học tập không ?

 • 1 Đánh giá

Bài tập c: Những trẻ bị khuyết tật như khiếm thị, khiếm thính, tàn tật... và trẻ em lang thang cơ nhỡ… có quyền và nghĩa vụ học tập không ? Những trẻ em đó thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào ?

Bài làm:

- Những trẻ em bị khuyết tật như khiếm thị, khiếu thính, tàn tật và trẻ em lang thang cơ nhỡ đều có quyền và nghĩa vụ học tập.

- Những trẻ em đó thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập dưới nhiều hình thức:

 • Đối với trẻ khuyết tật: có thể học ở trường mà Nhà nước, các tổ chức xã hội dành riêng cho họ, như: Trường cho trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu, Trường cho trẻ em câm điếc Xã Đàn... Tỉnh nào cũng có các lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật.
 • Đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn:
  • Ngày đi làm, tối học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • Học ở trung tâm vừa học vừa làm.
  • Tự học qua sách báo, bạn bè...
  • Học ở các lớp học tình thương do các thầy cô giáo, thanh niên tình nguyện dạy.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021