Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín ?

Bài làm:

Các hành vi xâm phạm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân:

  • Xem trộm thư
  • Nghe trộm điện thoại của người khác
  • Nhặt được thư người khác vứt đi
  • Tự ý thu giữ, hủy thư tín của người khác…
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021