Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

Bài làm:

Để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở công dân, em sẽ:

  • Thực hiện đúng những điều luật quy định về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
  • Tôn trong chỗ ở của người khác đồng thời bảo vệ chỗ ở của mình để không ai có quyền xâm phạm.
  • Phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm đối với nhà của của mình hoặc nhà ở người khác e biết.
  • Trong trường hợp cần khám xét nhà người khác vì một mục đích chính đáng, có căn cứ, cần phải thông qua cơ quan có thẩm quyền.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021