Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo, cô giáo chưa. Những điều gì em đã thực hiện tốt

  • 1 Đánh giá

Bài tập g: Em hãy tự nhận xét xem bản thân đã thực hiện tốt bổn phận của mình đối với cha mẹ và thầy giáo, cô giáo chưa. Những điều gì em đã thực hiện tốt và còn những điều gì chưa tốt ? Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện nhằm khắc phục những điều chưa tốt đó.

Bài làm:

Theo em tự nhận thấy, đôi lúc em còn chưa thực hiện tốt bổn phẩn của mình đối với thầy cô giáo, với cha mẹ.

Những việc thực hiện tốt:

  • Cố gắng chăm ngoan học giỏi vâng lời cha mẹ, thầy cô.
  • Thực hiện tốt các quy chế của trường lớp
  • Về nhà giúp đỡ cha mẹ việc vặt trong nhà…

Những việc chưa làm tốt:

  • Mải chơi quên làm bài tập về nhà.
  • Không chịu trông em giúp cha mẹ…

Để thực hiện tốt bổn phận của mình hơn, em cần phải cố gắng chăm chỉ học tập, vâng lời cha mẹ thầy cô, biết giúp đỡ cha mẹ những việc có thể làm được….để trở thành con ngoan trò giỏi.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021