Đánh dấu X vào ô tương ứng với những hành vi thể hiện sự tôn trọng kỉ luật

 • 1 Đánh giá

Bài tập a: Đánh dấu X vào ô tương ứng với những hành vi thể hiện sự tôn trọng kỉ luật:

 • Đi xe vượt đèn đỏ
 • Đi học đúng giờ
 • Đọc báo trong giờ học
 • Đi xe hàng ba
 • Đá bóng dưới lòng đường
 • Viết đơn xin phép nghỉ một buổi học.
 • Đi xe đạp đến cổng trường, xuống xe rồi dắt xe vào sân trường.

Bài làm:

* Những câu tương ứng với hành vi thể hiện sự tôn trọng kỉ luật:

 • Đi học đúng giờ
 • Viết đơn xin phép nghỉ một buổi học.
 • Đi xe đạp đến cổng trường, xuống xe rồi dắt xe vào sân trường.
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021