Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?

Bài làm:

  • Cùng các bạn chặt tre chuẩn bị cắm trại làm cổng trạo
  • Sau giờ học chăm sóc cây mà lớp nhận chăm sóc
  • Tiết kiệm tiền ăn sáng ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn
  • Đóng góp quần áo, sách vở cho các bạn khó khăn ở miền núi
  • Tham gia vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021