Đáp án đề 9 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I.TRẮC NGHIỆM(3điểm)

(Mỗi ý đúng 0,25đ)

Câu12345678
Đáp ánACCBBBD

1. Quan trọng

2. Toàn diện

3. Quyền

4. Nghĩa vụ

II.TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 1 (1,5điểm):

a.Theo công ước Liên Hợp Quốc trẻ em được hưởng 4 nhóm quyền:

+ Nhóm quyền sống còn.

+ Nhóm quyền bảo vệ

+ Nhóm quyền phát triển.

+ Nhóm quyền tham gia:

b.HS trình bày nội dung cụ thể của một trong 4 nhóm quyền trên

+ Nhóm quyền sống còn:Là những quyền được sống và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản để tồn tại như nuôi dưỡng,được chăm sóc sức khỏe.

HS có thể trình bày 1 trong 3 nhóm quyền còn lại đúng cho điểm tối đa.

Câu 2 (2,5điểm):

a.Chúng ta phải thực hiện an toàn giao thông vì:

-Đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho mọi người.

-Tránh được tai nạn đáng tiếc xảy ra gây hậu quả đau lòng cho bản thân và mọi người.

-Đảm bảo cho giao thông thông suốt tránh ùn tắc gây khó khăn cho giao thông ảnh hưởng đến mọi hoạt động xã hội.

b -Nâng cao hiểu biết của người dân về luật an toàn giao thông.

- Nâng cao ý chưa tốt của nhiều người khi tham gia giao thông

Câu 3 (3điểm) :

a.-Cả hai bạn đều sai.Đức sai, vì chưa có chứng cứ mà đã khẳng định là An ăn cắp, như vậy là Đức đã xâm hại đến danh dự và nhân phẩm của An.

-Còn An cũng sai vì không khéo léo giải quyết mà đã đánh Đức, như vậy là An đã xâm hại đến thân thể và sức khỏe của Đức.

b.Nếu em là Đức thì em sẽ nhẹ nhàng hỏi bạn chứ không vội vàng đổ lỗi cho bạn.

Còn nếu em là An thì em sẽ bình tĩnh nói cho bạn rõ và không nên đánh bạn. (1đ)

c.Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ can ngăn hai bạn từ đầu, cùng Đức tìm bút,báo cho cô giáo biết…
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021