Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Tuấn rủ Phương đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội ở trường. Phương từ chối không đi vì đang ngủ. Tuấn rủ các bạn khác đi cùng. Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương?

Bài làm:

  • Việc làm của Tuấn thể hiện Tuấn là người có ý thức tập thể, đi cổ vũ cho đội bóng của trường, thể hiện tinh thần đồng đội, tinh thần tập thể và đó cũng là trách nhiệm của mọi người để động viên tinh thần chiến đấu cho đội bóng của trường.
  • Việc Phương từ chối là Phương không có ý thứ tập thể, chỉ biết nghĩ về mình. Việc làm của Phương đáng chế trách.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021