Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em, đánh dấu (-) tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ em.

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em, đánh dấu (-) tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ em.

- Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

- Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

- Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

- Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.

- Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

- Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

- Đánh đập trẻ em

- Tổ chức trại hè cho trẻ em.

- Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.

Bài làm:

- Việc làm thực hiện quyền trẻ em:

  • Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
  • Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
  • Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
  • Tổ chức trại hè cho trẻ em.

- Việc làm vi phạm quyền trẻ em:

  • Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
  • Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
  • Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
  • Đánh đập trẻ em
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021