Đáp án đề 6 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM

Câu1234
Đáp ánDCDB
Câu 51-B2-A3-D4-C
Câu 61. Bảo đảm an toàn2. Không ai3. Tự ý mở4.Nghe trộm điện thoại

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Pháp luật quy định:

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải tuân theo đúng quy định của pháp luật.(0,75d)

- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.(0,75d)

- Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác đề bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. (0,5d)

Câu 8:

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng về chỗ ở không ai được tự ý vào chỗ ở người khác nếu không được người khác đống ý. Trừ trường hợp pháp luật cho phép. (1d)

- Mỗi chúng ta cần phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác, đồng thời biết bảo vệ chỗ ở của mình và phê phán, tố cáo những hành vi trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở người khác. (1d)

Câu 9: Tuấn có vi phạm về quyền bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.(0,5d)

- Trong trường hợp trên hải có thể: (1,5d)

+ Giải thích cho tuấn biết rằng Hải không nói xấu Tuấn

+ Phản đối hành động và việc làm của Tuấn.

+ Nhờ sự can thiệp của những người lớn xung quanh

+ Báo cho bố mẹ Tuấn để bố mẹ tuấn nhắc nhở tuấn

- ( hoặc) Học sinh giải quyết theo ý kiến riêng

Câu 10: - Phê phán và tránh xa những biểu hiện xấu trong học tập như: quay cóp bài, chép đáp án từ sách giải....

-Thực hiện tốt các nội quy, quy định trong trường học.

- Ngoài học tập ở trường, còn học tập ở nhà, tranh thủ lao động giúp bố mẹ, tham gia các hoạt động lành mạnh tại địa phương

- Hăng say học hỏi kiến thức từ nhiều kênh khác nhau như báo chí, truyền thông, ...

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021