Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 10: Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ?

a) Em nhặt được lá thư của ai đó rơi ở sân trường.

b) Phát hiện có người chiếm đoạt thư hoặc xem trộm thư của người khác.

c) Em đang nói chuyện điện thoại thì phát hiện có người nghe trộm

Bài làm:

a) Em nhặt được lá thư của ai đó rơi ở sân trường.

Em sẽ tìm tên người nhận rồi gửi lại cho bạn, nếu không tìm được thì nhờ hệ thống loa truyền thanh của trường tìm giúp

b) Phát hiện có người chiếm đoạt thư hoặc xem trộm thư của người khác.

Em sẽ lại ngăn cản họ và báo với chủ nhân của bức thư biết

c) Em đang nói chuyện điện thoại thì phát hiện có người nghe trộm

Em sẽ dập máy và gọi lại cho người đó sau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sbt giáo dục công dân 6, cẩm nang làm bài tập từ A đến Z