Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh. Câu 3 trang 114 sgk GDCD 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết Câu 3 trang 114 sgk GDCD lớp 11 - Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh trong bài viết dưới dây và hoàn thiện phần trả lời câu hỏi Công dân 11 bài 14.

Câu 3 trang 114 sgk GDCD lớp 11

Câu 3: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Bài làm:

- Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh.

- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tại nơi cư trú.