Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau đây? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Thể hiện ý kiến

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau đây? Vì sao? (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

Ý kiếnTán thànhKhông tán thành
1. Người lạ là mối đe dọa lớn nhất của trẻ em
2. Sử dụng trẻ em để mang hàng cấm vì công an ít nghi ngờ trẻ em
3. Tổ chức việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
4. Thường xuyên tiêm phòng dịch bệnh cho trẻ em
5. Đối với trẻ em là con trai, người lớn không cần để ý thường xuyên vì các em sẽ biết tự bảo vệ
6. Trẻ em cũng cần tham gia vào tất cả các công việc gia đình để giúp đỡ bố mẹ
7. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc
8. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.

Bài làm:

Ý kiếnTán thànhKhông tán thành
1. Người lạ là mối đe dọa lớn nhất của trẻ emx
2. Sử dụng trẻ em để mang hàng cấm vì công an ít nghi ngờ trẻ emx
3. Tổ chức việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khănx
4. Thường xuyên tiêm phòng dịch bệnh cho trẻ emx
5. Đối với trẻ em là con trai, người lớn không cần để ý thường xuyên vì các em sẽ biết tự bảo vệx
6. Trẻ em cũng cần tham gia vào tất cả các công việc gia đình để giúp đỡ bố mẹx
7. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắcx
8. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.x

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6