Em thường gặp vấn đề nào trong mối quan hệ bạn bè dưới đây:

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 6: Xác định một số vấn đề thường xảy ra trong mối quan hệ của em ở trường

1. Em thường gặp vấn đề nào trong mối quan hệ bạn bè dưới đây:

2. Hãy chọn 3 vấn đề với em để cùng các bạn khác giải quyết.

Bài làm:

1. Em thường gặp những vấn đề như:

1. Đùa dai

2. Bị bắt nạt

3. Không có bạn thân

2. Cách giải quyết:

1. Luôn nghiêm túc trong mọi việc. Nhất quán quan điểm caí nào nên đùa caí nào không nên đùa để tránh gây mâu thuẫn cho cả hai.

2. Trở lên mạnh mẽ và có chính kiến hơn. Khẳng định bản thân không tự ti để tránh bị bắt nạt.

3. Em thường sợ hãi khi trở nên thân với ai đó, sợ người ta cũng giống như những người khác chỉ quan tâm mình. Em đã học cách yêu lấy bản thân trước không phụ thuộc, hoặc tin tưởng quá nhiều vào bất cứ người nào để tránh bị tổn thương. Vì vậy em có thể kiếm bạn thân những hãy tìm thật kĩ để tránh chọn nhầm.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021