Sử dụng tờ rơi để tuyên truyền vận động người thân.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 8: Làm tờ rơi

1. Em hãy thiết kế tờ rơi tuyên truyền cho người thân và bạn bè về phòng tránh thiên tai, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Lên ý tưởng, xác định nội dung, thực hiện sản phẩm.

2, Sử dụng tờ rơi để tuyên truyền vận động người thân.

Bài làm:

1. Ý tưởng tờ rơi: Bảo vệ môi trường là bảo vệ bản thân

Nôi dung: Những hậu quả mà thiên tai, biến đổi khí hậu đến với con người.

Cách giải quyết. Sự thay đổi của con người từ những việc làm nhỏ nhất.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021